Eritrea Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +291

Thành phố Codes
 Tất cả các địa điểm 1 cộng với số có sáu chữ số
Eritrea Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố