Niger Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +227

Không thành phố Codes yêu cầu. Tất cả các điểm 6 chữ số.
Niger Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố