Quần đảo British Virgin Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +1

gọi Codes
 (Một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ)
 Mã vùng 284
 Một phần của kế hoạch đánh số Bắc Mỹ Mã quốc gia 1
 Quay số 1 + 284 + Số địa phương

Quần đảo British Virgin Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố