Mông Cổ Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +976

Thành phố Codes
 Ulaanbaatar 11
 Điện thoại di động
 MobiCom GSM 900
Mông Cổ Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố