Ethiopia Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +251

Địa phương mã vùng
 Addis Ababa 1
 Đông Nam Bộ 2
 Đông Bắc khu vực 3
 Vùng Bắc 4
 Vùng Đông 5
 Miền Nam 6
 Khu vực Tây 7
 North West Region 8
 Điện thoại di động 9

Ethiopia Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố