Haiti Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +509

Mã thành phố không cần thiết. Tất cả các điểm 6 chữ số
 Comtel 420
 Haitel 510
 Iris 851
 Rectel 330
Haiti Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố