Fiji Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +679

Năm 2002 Fiji thực hiện một kế hoạch quay số mới đó đã cho tất cả các thuê bao số bảy chữ số bảng dưới đây cho thấy làm thế nào để chuyển đổi số điện thoại mới từ số có sáu chữ số trước
 Mạng định dạng trước quay số (sáu chữ số) định dạng quay số mới (bảy chữ số)
 Cố định 2XXXXX 3XXXXX 4XXXXX 5XXXXX 6XXXXX 7XXXXX 8XXXXX 3 2XXXXX 3 3XXXXX 3 4XXXXX 6 5XXXXX 6 6XXXXX 6 7XXXXX 8 8XXXXX
 Điện thoại di động 2XXXXX 9XXXXX 9 2XXXXX 9 9XXXXX

Fiji Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố