เกาะมอลตา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +356

รหัสเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ ทุกจุด 8 หลัก
 รหัสโทรศัพท์มือถือ
 ไปที่มือถือระบบ GSM 180079
 Vodaphone GSM 90099


เกาะมอลตา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง