นอร์เวย์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +47

(รวมถึงสวาลบาร์ด)
 ไม่มีรหัสเมืองต้อง ทุกจุด 8 หลัก
นอร์เวย์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง