อียิปต์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +20

รหัสเมือง
 ซานเดรีย 3
 อัสวาน 97
 Asyut 88
 Benha 13
 ไคโร 2
 Damanhour 45
 El Mahallah (El Kubra) 40
 El Mansoura 50
 ฮูร์กาดา 65
 ลุกซอร์ 95
 Port Said 66
 Shebin El Korn 48
 Sohag 93
 Tanta 40
 รหัสมือถือ
  คลิกที่เครือข่าย GSM (GSM 900) 010 + ตัวเลขเจ็ดหลัก
  MobiNil (GSM 900) 012 + ตัวเลขเจ็ดหลัก
  เบอร์อื่น ๆ
  สอบถามข้อมูลสมุดโทรศัพท์ภายในประเทศ 140
  สอบถามข้อมูลสมุดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 120
อียิปต์ หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง