สโลวีเนีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +386

รหัสเมือง
 เคล 3
 Kranj 4
 Koper 5
 ลูบลิยานา 1
 มาริบอร์ 2
 Novo Mesto 7
 Portoroz ใน 5
 คำนำหน้าอื่น ๆ
 Mobitel GSM 900 1800 ... 31 ... 41
 S! มือถือระบบ GSM 900 1800 ... 40
 Mobitel NMT (อะนาล็อก) 50
 Vega GSM 180070
 โทรฟรี 80
 สายการพาณิชย์ 90
 poviders VoIP 881
 ผู้ให้บริการ ISP 880 ... 889


สโลวีเนีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง