ประเทศไลบีเรีย หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +231

ไม่มีรหัสเมืองสำหรับการโทรโทรศัพท์พื้นฐาน
 โทรศัพท์มือถือ
 Lonestar มือถือ 40 ... 41 ... 50 ... 51 ... 64 ... 65
ประเทศไลบีเรีย หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง