ประเทศลิบยา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +218

รหัสเมือง
 Agelat 282
 Benghazi 61
 Benina 63
 เดอร์ 81
 Misuratha 51
 Sabratha 24
 เซบา 71
 Taigura 26
 ตริโปลี 21
 ตริโปลีสนามบินนานาชาติ 22
 Zawai 23
 Zuara 25

ประเทศลิบยา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง