รวันดา หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +250

ไม่มีรหัสเมืองต้อง
รวันดา หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง