อัฟกานิสถาน หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +93

รหัสเมือง
 หัวใจ 40
 จาลาลาบัด 60
 คาบูล 20
 กันดาฮาร์ 30
 Mazar-E-Sherif 50
 โทรศัพท์มือถือ
 โทรศัพท์มือถือ 70
อัฟกานิสถาน หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง