Маршалови острови повикващи номера

Код на държавата +692

Градски кодове
 Джалуит атола 525 - безжичен
 Кили Айлънд 545 - безжичен
 Маджуро Island Маджуро Атол 247 - фиксирана стационарен 528 - фиксирана стационарен 455 - мобилна клетъчна 625 - мобилна клетъчна
 Ронглийп Атол 545 - безжичен
 Воте Атол 535 - безжичен


Маршалови острови повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове