Anguilla повикващи номера

Код на държавата +1

Тел.код
  Area Code 264
  Част от Северна Америка номерационен план Код на страната 1
  Dial 1 + 264 + Local Номер


Anguilla повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове