Гамбия повикващи номера

Код на държавата +220

Ефективно 28ми Февруари 2004 Гамбия променила своя национален план за набиране от шест до седем цифри Таблицата по-долу ще ви помогне да конвертирате предишни номера на фиксирани линии в новия формат.
 Предишна номер Нов номер
 2XXXXX 42XXXXX
 3XXXXX 43XXXXX
 4XXXXX 44XXXXX
 5XXXXX 55XXXXX
 6XXXXX 56XXXXX
 71XXXX 571XXXX
 72XXXX 572XXXX
 73XXXX 573XXXX
 74XXXX 574XXXX
 Мобилните номера също са били засегнати от промяната както е описано в таблицата по-долу.
 Оператор Предишен брой Нов номер
 AFRICELL GSM 900 70XXXX 75XXXX 76XXXX 77XXXX 78XXXX 79XXXX 770XXXX 775XXXX 776XXXX 777XXXX 778XXXX 779XXXX
 Gamcell GSM 900 9XXXXX 99XXXXX


Гамбия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове