Гуам повикващи номера

Код на държавата +1

(Номерационен план в Северна Америка)
 Area Code 671
 Dial 1 + 671 + Local Номер
 Градски кодове не се изискват. Всички точки 7 цифри


Гуам повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове