সোয়াজিল্যান্ড повикващи номера

Код на държавата +268

Villaverde де Guadalimar 67
 Всички останали точки 5 цифри които нямат City Code
সোয়াজিল্যান্ড повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове