Камерун повикващи номера

Код на държавата +237

Телефонни кодове телефонни номера в Камерун са били наскоро преминали от шестцифрена за седемцифрена формат Таблицата по-долу могат да се използват за преобразуване на предишни номера към новите номера
 Оператор съществуващ номер да се добави цифра Нов номер
 Camtel (фиксирана телефония) 2 ХХХХХ 2 2 2 пъти XXXX
 30 ХХХХ 2 30 XXXX
 31 ХХХХ 2 31 XXXX
  32 ХХХХ 3 32 XXXX
  33 ХХХХ 3 33 XXXX
  34 ХХХХ 3 34 XXXX
 35 ХХХХ 3 35 XXXX
 36 ХХХХ 3 36 XXXX
  37 ХХХХ 337 XXXX
  38 ХХХХ 338 XXXX
  39 XXXX 339 XXXX
  4 XXXXX 3 4 XXXXX
 MTN-Камерун (GSM 900 мобилен) 6 XXXXX 7 XXXXX 7 7 7 6 XXXXX 7 7 XXXXX
 SCM (Mobilis) (GSM 900 мобилни устройства) 8 XXXXX XXXXX 9 9 9 9 8 XXXXX 9 9 ХХХХХ


Камерун повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове