Macau Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +853

Điện thoại di động (GSM 900/1800) 66 + 5 chữ số ... 68 + 5 chữ số
Macau Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố