Aruba Mã gọi điện thoại

Mã quốc gia +297

Mã thành phố không cần thiết. Tất cả chỉ bảy chữ số.
 Điện thoại di động
  New Millenium Dịch vụ Viễn thông (GSM 900/1800) 73 + 5 chữ số
  74 + 5 chữ số

Aruba Mã số gọi điện thoại, Mã gọi quốc tế, Cuộc gọi điện thoại, Quay số, Mã vùng, Quay số bằng điện thoại, Mã số gọi quốc tế, Mã quốc gia gọi, Mã quốc gia, Mã thành phố