เลโซโท หมายเลขโทรศัพท์

รหัสประเทศ +266

ไม่มีรหัสเมือง ทุกจุดตัวเลขแปดหลัก
เลโซโท หมายเลข, รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การโทรติดต่อ, การโทรออก, รหัสพื้นที่, การโทรออกทางโทรศัพท์, รหัสการโทรระหว่างประเทศ, การโทรรหัสประเทศ, รหัสประเทศ, รหัสเมือง