Етиопија позивни бројеви

Државни позивни број +251

Локалитет код
 Адис Абеба 1
 Југоисточна регион 2
 Североисточна Регија 3
 Северна Регион 4
 Еаст регион 5
 Јужна Регија 6
 Западни регион 7
 Северозападна регион 8
 Мобилни телефони 9
Етиопија Позивни бројеви, Међународни позивни кодови, телефонски позиви, позивање, позивни број, телефонски позив, међународни бројеви за позивање, позивни бројеви земаља, позивни број државе, градски кодови