Мајот позивни бројеви

Државни позивни број +269

Нема потребе за Цити Цодес.
Мајот Позивни бројеви, Међународни позивни кодови, телефонски позиви, позивање, позивни број, телефонски позив, међународни бројеви за позивање, позивни бројеви земаља, позивни број државе, градски кодови