சைப்ரஸ் அழைப்பு குறியீடுகள்

LocalityOld Number Area code
Nicosia (02) ΧΧΧΧΧΧ22ΧΧΧΧΧΧ
Famagusta (03) ΧΧΧΧΧΧ23ΧΧΧΧΧΧ
Larnaca (04) ΧΧΧΧΧΧ24ΧΧΧΧΧΧ
Limassol (05) ΧΧΧΧΧΧ25ΧΧΧΧΧΧ
Paphos (06) ΧΧΧΧΧΧ26ΧΧΧΧΧΧ
ServiceOld NumberNew Number
CYTA (GSM 900)09YΧΧΧΧΧ (Y=4 | 5 | 6)99YΧΧΧΧΧ
NMT092XXXXX992XXXXX
Soeasy098ΧΧΧΧΧ998ΧΧΧΧΧ
Short Message Service Center+357 9 700000+ 357 99 700000
Paging097ΧΧΧΧΧ 997ΧΧΧΧΧ


சைப்ரஸ் பகுதி குறியீடுகள், சர்வதேச அழைப்பு குறியீடுகள், தொலைபேசி அழைப்புக்கள், டயலிங், பகுதி குறியீடு, தொலைபேசி உரையாடல், சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகள், அழைப்பு நாடு குறியீடுகள், நாடு குறியீடு, நகரம் குறியீடுகள்