Литванија позивни бројеви

Државни позивни број +218

Цити Цодес
 Алитус 315
 АНИК? ЦИаИ 381
 Бир? Тонас 319
 Бир? АИ 450
 Друскининкај 313
 Електренај 528
 Игналина 386
 Јонава 349
 Јони? Кис 426
 Урбаркас 447
 Каи? Иадорис 346
 Каунас 37
 Кедајнај 57
 Келме 427
 Клаипеда 462 ... 463 ... 464
 Кретинга 445
 Купи? Кис 459
 Лаздиај 318
 Мариамполе 343
 Ма? Еикиаи 443
 Молетај 383
 Неринга 469
 Пакруојис 421
 Паланга 460
 Паневе? ИС 45
 Пасвалис 451
 Плунге 448
 Пренај 319
 Радвили? Киш 422
 Расеиниаи 428
 Роки? Кис 458
 ? Акиаи 345
 ? Алчининкаи 380
 ?? Иаулиаи 413 ... 414 ... 415
 ? Илале 449
 ? Илуте 441
 ? ирвинтос 382
 ? венчионис 387
 Таураге 446
 Тел за хотеле 444
 Тракаи 528
 Укмерге 340
 Вилниус 389
 Варена 310
 Вилкави? Киш 342
 Вилниус 521 ... 523 ... 524 ... 525 ... 526 ... 527
 Висагинас 386
 Зарасаи 385
 Бите ГСМ (ГСМ 900/1800) 681 ... 685 ... 689 ... 699
 Нелте (НМТ 450) 679
 Омнител (ГСМ 900) 680 ... 682 ... 686 ... 688 ... 698
 Теле2 (ГСМ 900/1800) 683 ... 684
Литванија Позивни бројеви, Међународни позивни кодови, телефонски позиви, позивање, позивни број, телефонски позив, међународни бројеви за позивање, позивни бројеви земаља, позивни број државе, градски кодови