Панама повикващи номера

Код на държавата +507

Не са необходими Сити кодове. Всички точки 7 цифри.
 Мобилен телефон префикс: 6


Панама повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове