Хаити повикващи номера

Код на държавата +509

Градски кодове не се изискват. Всички точки 6 цифри
 Comtel 420
 Haitel 510
 Ирис 851
 Rectel 330


Хаити повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове