Монсерат повикващи номера

Код на държавата +664

Част от Северна Америка номерационен план - Код на държавата 1
 Dial 1 + 664 + Local Номер


Монсерат повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове