Самоа повикващи номера

Код на държавата +784

Градски кодове не се изискват. Всички точки 5 или 6 цифри за фиксирани линии
 Мобилен оператор: Telecom Самоа (GSM 900) 7 цифри за мобилни телефони.


Самоа повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове