Christmas Island повикващи номера

Код на държавата +61

(Територия на Австралия) от Австралия наберете 08-XXXX-XXXX (не е необходим код на държавата)
 От другаде набиране + 61-8-XXXX-XXXX


Christmas Island повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове