Замбия повикващи номера

Код на държавата +260

Chingola 2
 Kitwe 2
 Луанша 2
 Лусака 1
 Ндола 2


Замбия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове