Фиджи повикващи номера

Код на държавата +679

През 2002 Фиджи реализира нов план за набиране който дава всички абонати седемцифрени числа Таблицата по-долу показва как да конвертирате новия номер от предишната шестцифрен номер
 Мрежа формат Предишна набиране (шест цифри) Ню формат набиране (седем цифри)
 Фиксирана 2XXXXX 3XXXXX 4XXXXX 5XXXXX 6XXXXX 7XXXXX 8XXXXX 3 2XXXXX 3 3XXXXX 3 4XXXXX 6 5XXXXX 6 6XXXXX 6 7XXXXX 8 8XXXXX
 Mobile 2XXXXX 9XXXXX 9 2XXXXX 9 9XXXXX


Фиджи повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове