Етиопия повикващи номера

Код на държавата +251

Местността кода на областта
 Адис Абеба 1
 Регион Югоизточна 2
 Североизточен район 3
 Северна област 4
 East Region 5
 Регион Южна 6
 Регион Западна 7
 Северозападна област 8
 Мобилни телефони 9


Етиопия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове