Южна Джорджия The Южни Сандвичеви острови повикващи номера

Южна Джорджия The Южни Сандвичеви острови повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове