Вирджински острови повикващи номера

Код на държавата +340

Dial 1 + 340 + местен номер
Вирджински острови повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове