সেনেগাল повикващи номера

Код на държавата 221

Градски кодове не се изискват. Всички точки 6 цифри.
সেনেগাল повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове