নরফোক দ্বীপ повикващи номера

Код на държавата +672

Всички точки 5 цифри.
নরফোক দ্বীপ повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове