Джибути повикващи номера

Код на държавата +253

Градски кодове
 Джибути Сити 25 XX XX | 30 XX XX | 31 XX XX | 34 XX XX | 35 XX XX
 Вътрешни области 42 XX XX
 Мобилни префикси
 Джибути Télécom (GSM 900) 80 XX XX | 81 XX XX | 82 XX XX | 83 XX XX


Джибути повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове