Либерия повикващи номера

Код на държавата +231

Не Сити Кодове за стационарни обаждания
 Мобилни телефони
 Lonestar Cell 40 ... 41 ... 50 ... 51 ... 64 ... 65


Либерия повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове