Коралови острови повикващи номера

Код на държавата +682

Градски кодове не се изисква | Мобилните номера започват с 55 последван от три цифри


Коралови острови повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове