Мавритания повикващи номера

Код на държавата +222

Не City Codesrequired. Стационарна линия телефонни номера започват с 5 последвано от шест цифри.
 Мобилни телефонни номера започват с 6 последвано от шест цифри.
 Градски кодове
 Телефонни запитвания 12
 Говорейки часовник 16
 Полиция 17
 Пожарна команда 18


Мавритания повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове