Мидуей повикващи номера

Код на държавата +1-808*

* Тези страни са част от Америка номерационен план Северно (NANP) макар че те могат да бъдат много далеч от Северна Америка (Мексико и не е включена). Кодът на страната за всички страни NANP е 1; числата които следват са използвани като телефонни кодове в САЩ и Канада и функционират по същия начин и в други области NANP.


Мидуей повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове