Гренада повикващи номера

Код на държавата +1

(Номерационен план в Северна Америка)
 Area Code 473 Dial 1 + 473 + Local Номер
 Mobile префикс
 Digicel Гренада ООД 414 ... 415 ... 416 ... 417 ... 418 ... 419


Гренада повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове