China
Time Zones

Shanghai12:39 2022-05-16
Beijing12:39 2022-05-16
Shenzhen12:39 2022-05-16
Guangzhou12:39 2022-05-16
Chengdu12:39 2022-05-16
Tianjin12:39 2022-05-16
Wuhan12:39 2022-05-16
Dongguan12:39 2022-05-16
Xi’an12:39 2022-05-16
Hangzhou12:39 2022-05-16China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date