China
Time Zones

Shanghai14:39 2023-02-08
Beijing14:39 2023-02-08
Shenzhen14:39 2023-02-08
Guangzhou14:39 2023-02-08
Chengdu14:39 2023-02-08
Tianjin14:39 2023-02-08
Wuhan14:39 2023-02-08
Dongguan14:39 2023-02-08
Xi’an14:39 2023-02-08
Hangzhou14:39 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date