China
Time Zones

Shanghai11:54 2022-09-26
Beijing11:54 2022-09-26
Shenzhen11:54 2022-09-26
Guangzhou11:54 2022-09-26
Chengdu11:54 2022-09-26
Tianjin11:54 2022-09-26
Wuhan11:54 2022-09-26
Dongguan11:54 2022-09-26
Xi’an11:54 2022-09-26
Hangzhou11:54 2022-09-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date