China
Time Zones

Shanghai22:13 2024-06-24
Beijing22:13 2024-06-24
Shenzhen22:13 2024-06-24
Guangzhou22:13 2024-06-24
Chengdu22:13 2024-06-24
Tianjin22:13 2024-06-24
Wuhan22:13 2024-06-24
Dongguan22:13 2024-06-24
Xi’an22:13 2024-06-24
Hangzhou22:13 2024-06-24China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date