China
Time Zones

Shanghai10:07 2023-09-23
Beijing10:07 2023-09-23
Shenzhen10:07 2023-09-23
Guangzhou10:07 2023-09-23
Chengdu10:07 2023-09-23
Tianjin10:07 2023-09-23
Wuhan10:07 2023-09-23
Dongguan10:07 2023-09-23
Xi’an10:07 2023-09-23
Hangzhou10:07 2023-09-23China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date