China
Time Zones

Shanghai05:12 2022-05-18
Beijing05:12 2022-05-18
Shenzhen05:12 2022-05-18
Guangzhou05:12 2022-05-18
Chengdu05:12 2022-05-18
Tianjin05:12 2022-05-18
Wuhan05:12 2022-05-18
Dongguan05:12 2022-05-18
Xi’an05:12 2022-05-18
Hangzhou05:12 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date