China
Time Zones

Shanghai14:19 2023-12-11
Beijing14:19 2023-12-11
Shenzhen14:19 2023-12-11
Guangzhou14:19 2023-12-11
Chengdu14:19 2023-12-11
Tianjin14:19 2023-12-11
Wuhan14:19 2023-12-11
Dongguan14:19 2023-12-11
Xi’an14:19 2023-12-11
Hangzhou14:19 2023-12-11China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date